Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Sophie De Wit op 13 maart 2023, over deze onderwerpen: Justitie, Gevangenissen

Tijdens de coronacrisis werd in de gevangenissen een vervroegde invrijheidstelling ingevoerd vanaf zes maanden voor het einde van de gevangenisstraf. Men wilde op die manier de concentratie van gevangenen verminderen. De maatregel werd echter gewoon voortgezet, zo blijkt. Op zes maanden tijd konden …

Door Valerie Van Peel, Sophie De Wit op 8 maart 2023, over deze onderwerpen: Justitie

Kamerleden Valerie Van Peel en Sophie De Wit stellen een resolutie voor in de commissie Justitie om kindermishandeling beter aan te pakken. “Het beleid schiet op verschillende vlakken tekort. Eén op de tien kinderen krijgt met mishandeling te maken, meestal binnen het gezin. Plegers worden amper …

Door Sophie De Wit op 20 februari 2023, over deze onderwerpen: Justitie, Gevangenissen

Uit de cijfers die Kamerlid Sophie De Wit opvroeg, blijkt dat de overbevolking in onze gevangenissen opnieuw toegenomen is. Vooral de Vlaamse gevangenissen vangen die overbevolking op. Ook opvallend: slechts 9 van de 57 plaatsen in het Kortrijkse detentiehuis worden vandaag ingenomen. “Opnieuw …

Door Sophie De Wit op 1 februari 2023, over deze onderwerpen: Justitie

Vandaag keurde de commissie Justitie unaniem een wetsvoorstel van Kamerlid Sophie De Wit goed. Dat maakt het mogelijk om slachtoffers van fysiek en psychisch geweld te informeren wanneer de verdachte vrijgelaten wordt. “Daardoor kunnen we eindelijk meer inzetten op de belangen van slachtoffers …

Door Sophie De Wit op 22 november 2022, over deze onderwerpen: Justitie, Gevangenissen

Afgelopen vrijdag ontsnapte een gedetineerde uit het detentiehuis van Kortrijk via een raam. “Een zoveelste blamage op het conto van minister van Justitie Van Quickenborne”, reageert Kamerlid Sophie De Wit verbolgen. “Eerst besliste minister Van Quickenborne om een detentietehuis in dezelfde …

Door Sophie De Wit op 7 november 2022, over deze onderwerpen: Justitie

Minister van Justitie Van Quickenborne stelt zijn ontwerp voor van nieuwe strafwetboek. Daarin staat onder meer dat voor misdrijven in de laagste categorie geen celstraf meer kan worden uitgesproken. Een fout signaal, vindt Kamerlid en justitiespecialiste Sophie De Wit. “Rechters moeten over alle …