De onderzoekscommissie zette tijdens haar werkzaamheden de slachtoffers centraal en trok de eerste maanden veel tijd uit om ze persoonlijk te horen. Hun moed en hun getuigenissen (inclusief de vele schriftelijke getuigenissen die de commissie mocht ontvangen) waren een grote bron van inspiratie. Vervolgens werden niet alleen de kerkelijke instellingen maar ook politie, Justitie en hulpverlening door de onderzoekscommissie gehoord over hun huidige aanpak van seksueel geweld. Noden, tekortkomingen en lacunes werden daarbij in kaart gebracht. En dat ondanks het beperkte tijdsbestek.

Commissaris en expertisecentrum

Enkele van de belangrijkste aanbevelingen van de onderzoekscommissie zijn de aanstelling van een commissaris voor Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel geweld op Minderjarigen en Kwetsbare personen. Deze persoon neemt de leiding over het op te richten Expertisecentrum Seksueel Geweld, een onafhankelijk orgaan dat eveneens zal worden opgericht, en beleidsadviezen formuleert.

Verjaring aanpakken

Er komt ook een nieuwe, onafhankelijke Arbitragecommissie met een focus op slachtoffers van niet-acuut seksueel geweld en juridisch verjaarde feiten, met een nieuw vergoedingssysteem. Uiteindelijk moet een juridisch-academisch onderzoek bekijken of er een retroactieve afschaffing kan komen voor de verjaringstermijn van seksueel kindermisbruik.

Nieuwe onderzoekscommissie misbruik Kerk

Ook het rapport van de Hoge Raad voor de Justitie over Operatie Kelk werd voorgelegd aan de onderzoekscommissie. Door de laattijdigheid van hun rapportering, kon de onderzoekscommissie niet dieper ingaan op deze bevindingen voor het einde van de parlementaire werking. “Daarom beveelt de onderzoekscommissie aan dat volgende legislatuur een nieuwe onderzoekscommissie met betrekking tot “operatie Kelk” wordt opgericht”, duidt Sophie De Wit.

Leidraad

Het voorliggende rapport heeft zeker niet de pretentie volledig te zijn. Gezien de ingrijpende problematiek, de uitgebreide opdracht maar ook het kort tijdsbestek, was dat ook onmogelijk.
Met het rapport van de onderzoekscommissie en de aanbevelingen hoopt de onderzoekscommissie wel een leidraad te kunnen zijn om meer greep te krijgen op het onderschat maatschappelijk probleem van seksueel geweld in onze samenleving.

Nu tijd voor actie

"Het is immers onze plicht als samenleving om de meest kwetsbaren te beschermen. Deze aanbevelingen bieden dan ook een routekaart voor concrete acties die genomen moeten worden om het welzijn en de veiligheid van kinderen te waarborgen. Kinderen en slachtoffers uit het verleden, het heden en de toekomst”, besluit De Wit, “De slachtoffers hebben lang genoeg gewacht. We gaan dan ook niet wachten op de volgende confronterende reportage: het is nú tijd voor actie.”

Werk is niet af

Er ligt dan ook nog veel parlementair, beleidsmatig en wetenschappelijk werk te wachten. Het is immers tijd voor een alomvattende aanpak van deze ernstige maatschappelijke problematiek. “Want het werk is nooit af wanneer het gaat om kindermisbruik en seksueel geweld”, benadrukt Sophie De Wit.

Onderwerpen