Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Sophie De Wit op 13 maart 2023, over deze onderwerpen: Justitie, Gevangenissen

Tijdens de coronacrisis werd in de gevangenissen een vervroegde invrijheidstelling ingevoerd vanaf zes maanden voor het einde van de gevangenisstraf. Men wilde op die manier de concentratie van gevangenen verminderen. De maatregel werd echter gewoon voortgezet, zo blijkt. Op zes maanden tijd konden …

Door Valerie Van Peel, Sophie De Wit op 8 maart 2023, over deze onderwerpen: Justitie

Kamerleden Valerie Van Peel en Sophie De Wit stellen een resolutie voor in de commissie Justitie om kindermishandeling beter aan te pakken. “Het beleid schiet op verschillende vlakken tekort. Eén op de tien kinderen krijgt met mishandeling te maken, meestal binnen het gezin. Plegers worden amper …

Door Sophie De Wit op 20 februari 2023, over deze onderwerpen: Justitie, Gevangenissen

Uit de cijfers die Kamerlid Sophie De Wit opvroeg, blijkt dat de overbevolking in onze gevangenissen opnieuw toegenomen is. Vooral de Vlaamse gevangenissen vangen die overbevolking op. Ook opvallend: slechts 9 van de 57 plaatsen in het Kortrijkse detentiehuis worden vandaag ingenomen. “Opnieuw …

Door Sophie De Wit op 1 februari 2023, over deze onderwerpen: Justitie

Vandaag keurde de commissie Justitie unaniem een wetsvoorstel van Kamerlid Sophie De Wit goed. Dat maakt het mogelijk om slachtoffers van fysiek en psychisch geweld te informeren wanneer de verdachte vrijgelaten wordt. “Daardoor kunnen we eindelijk meer inzetten op de belangen van slachtoffers …

Door Sophie De Wit, Yngvild Ingels op 25 november 2022, over deze onderwerpen: Politie

Nadat de N-VA een actieplan lanceerde om de politie beter te beschermen, kondigen nu ook de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken stappen in die richting aan. “Het is goed dat de ministers actie willen ondernemen, maar met deze muizenstappen gaan we er niet komen. Wij reiken dan ook de hand …

Door Yngvild Ingels, Sophie De Wit op 24 november 2022, over deze onderwerpen: Politie

Op 10 november werden twee politieagenten in Brussel neergestoken door Yassine Mahi, een man die in 2019 werd vrijgelaten uit de gevangenis en op de OCAD-lijst geplaatst werd wegens radicalisering. Eén van de agenten liet daarbij het leven, waarop er opnieuw een hevig maatschappelijk debat ontstond …