“Dat gebrek aan daadkracht op vlak van gevangenisbeleid tast niet alleen de veiligheid buiten de gevangenismuren aan, maar ook binnen de muren”, vervolgt De Wit, “Want deze situatie zorgt niet alleen voor minder strafuitvoering, maar ook voor een voedingsbodem voor chaos en criminaliteit in de gevangenis zélf.”

Regime van nonchalance en onvermogen

“Het is een duidelijk teken van het gebrek aan verantwoordelijkheid en effectief leiderschap binnen het justitiebeleid. Het is onaanvaardbaar dat zelfs de fundamentele rechten van gedetineerden niet worden gerespecteerd onder dit regime van nonchalance en onvermogen. Hoog tijd dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt, want met ‘we zijn ermee bezig’, zijn we niets.” 

Sophie De Wit zal de minister naar de Kamer vorderen en interpelleren.