Tussen begin 2020 en eind 2022 werden 898 kraakzaken geregistreerd, waarbij 1.331 verdachten betrokken waren. Opvallend is dat slechts 2,78 procent van deze gevallen resulteerde in een klassieke vervolging. In minder dan 5 procent van de gevallen werd een alternatieve maatregel opgelegd, meestal in de vorm van een pretoriaanse probatie, waarbij geen straf wordt opgelegd, maar wel voorwaarden moeten worden nageleefd. “Ik roep de minister van Justitie dan ook op om effectief te vervolgen én tegelijkertijd meer gebruik te maken van de mogelijkheid om krakers meteen uit huis te verdrijven. De gevolgen voor eigenaars zijn soms desastreus.”

Wetsvoorstel

De Wit heeft ook een wetsvoorstel ingediend in de Kamer, dat zij met prioriteit behandeld wil zien. Dit wetsvoorstel beoogt het mogelijk te maken om meer panden als bewoond te beschouwen, waardoor dringende uithuiszettingen in meer gevallen kunnen plaatsvinden. Een concreet voorbeeld is een volledig gerenoveerde woning die wordt gekraakt vlak voordat de eigenaars deze willen betrekken.

Onderwerpen