Strafrechtspecialiste

Sophie volgt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers hoofdzakelijk de commissie Justitie. Ze specialiseert zich vooral in het strafrecht, de strafuitvoering, het gevangeniswezen en drugsbeleid. Daarnaast is Sophie commissievoorzitter van de Kamercommissie Verzoekschriften. In het verleden zetelde zij ook in de tijdelijke commissies voor Terreurbestrijding, Kazachgate en Seksueel Misbruik in de kerk.


Commissievoorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie Seksueel Misbruik in de kerk

In het najaar van 2023 richtte de Kamer een parlementaire onderzoekscommissie rond Seksueel Misbruik in de kerk op. De onderzoekscommissie kwam er naar aanleiding van de VRT-reportage 'Godvergeten', die aantoonde dat nog vele slachtoffers in de kou blijven staan. Sophie De Wit werd aangeduid als voorzitter van deze belangrijke onderzoekscommissie. Voor Sophie staan de slachtoffers centraal in deze commissie. De fouten uit het verleden onderzoeken en vermijden dat die in de toekomst opnieuw kunnen gebeuren is het eerste werk. De rechten van slachtoffers verbeteren stond ook al in het eerdere parlementair werk van Sophie centraal.

Onderwerpen

Recente vragen

Meer Vragen