Parlementair werk


"Sinds 2009 is Sophie voor de N-VA actief in de nationale politiek.

Eerst een jaar als Vlaams parlementslid  waar zij zich hoofdzakelijk bezig hield met Mobiliteit en Openbare Werken. Daarnaast zetelde zij als plaastvervangend lid in de commissies Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed, Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid.

Sinds de 'tsunamiverkiezing' van 13 juni 2010 maakte ze de overstap en zetelt ze als federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer, en werd daar ook bij de verkiezingen van 2014 herkozen.

In dat halfrond houdt zij zich hoofdzakelijk bezig met Justitie. Binnen deze commissie legt ze zich voornamelijk toe op de strafrechtelijke thema's, inclusief het gevangeniswezen en de strafuitvoering, wat nadeloos aansluit bij haar opleiding en beroep als advocaat. Naast effectief lid van de Kamercommissie Justitie is zij ook effectief lid van het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie en sedert oktober 2015 eveneens van de tijdelijke Commissie voor terreurbestrijding.

Sophie is tevens voorzitter van commissie Verzoekschriften en ondervoorzitter van de Opvolgingscommissie van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk.

Inmiddels is zij ook lid geworden van de parlementaire onderzoekscommissie Minnelijke Schikking (kazachgate en afkoopwet), waar zij zich vooral richt op het onderzoek naar de toepassing en totstandkoming van de zogeheten "afkoopwet".

Daarnaast zetelt zij nog als plaatsvervangend lid in de Commissie voor de herziening van de grondwet en de hervorming van de instellingen, evenals van het adviescomité voor de maatschappelijke integratie en tenslotte van de commissie voor handels- en economisch recht. Tot slot is zij ook nog plaatsvervanger in de april 2016 opgerichte bijzondere commissie betreffende de "Panama-papers", waarbij haar aandacht specifiek naar de fiscale fraude zal gaan. 

 

Gedetailleerde informatie over haar werk in de Kamer voor de huidige legislatuur (2014-2019) vindt u hier.

Gedetailleerde informatie over haar werk in de Kamer voor de legislatuur 2010-2014 vindt hier.

 

Nationaal nieuws:

www.n-va.be/nieuws

Recente vragen

Jongvolwassenen in de gevangenissen.

van Sophie De Wit aan Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
54--6-2898-2018201925395

Het werk van gedetineerden in Vlaamse gevangenissen.

van Sophie De Wit aan Minister van Justitie
54-B167-6-2811-2017201824335

Strafuitvoeringsrechtbank. - Terbeschikkingstelling.

van Sophie De Wit aan Minister van Justitie
54-B165-6-2750-2017201823716

DNA-onderzoeken.

van Sophie De Wit aan Minister van Justitie
54-B154-6-2584-2017201821957

Gsm-gebruik in de gevangenissen.

van Sophie De Wit aan Minister van Justitie
54-B151-6-2503-2017201821371

Gedetineerden. - Pensioenen en uitkeringen.

van Sophie De Wit aan Minister van Justitie
54-B140-6-2238-2017201819483

Kalender met onopgeloste zaken in de gevangenissen.

van Sophie De Wit aan Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
54-B134-6-2132-2016201718477

De mogelijkheid om een Belgische gevangenis in het buitenland te bouwen.

van Sophie De Wit aan Minister van Justitie
54-B134-6-2133-2016201718478

Voorlopige hechtenis. - Elektronisch toezicht.

van Sophie De Wit aan Minister van Justitie
54-B134-6-2134-2016201718479

Therapeutische begeleiding en drugshulpverlening voor gedetineerden (MV 15993).

van Sophie De Wit aan Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
54-B117-7-1503-2016201715674