Parlementair werk


"Sinds 2009 is Sophie voor de N-VA actief in de nationale politiek.

Eerst een jaar als Vlaams parlementslid  waar zij zich hoofdzakelijk bezig hield met Mobiliteit en Openbare Werken. Daarnaast zetelde zij als plaastvervangend lid in de commissies Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed, Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid.

Sinds de 'tsunamiverkiezing' van 13 juni 2010 maakte ze de overstap en zetelt ze als federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer, en werd daar ook bij de verkiezingen van 2014 herkozen.

In dat halfrond houdt zij zich hoofdzakelijk bezig met Justitie. Binnen deze commissie legt ze zich voornamelijk toe op de strafrechtelijke thema's, inclusief het gevangeniswezen en de strafuitvoering, wat nadeloos aansluit bij haar opleiding en beroep als advocaat. Naast effectief lid van de Kamercommissie Justitie is zij ook effectief lid van het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie en sedert oktober 2015 eveneens van de tijdelijke Commissie voor terreurbestrijding.

Sophie is tevens voorzitter van commissie Verzoekschriften en ondervoorzitter van de Opvolgingscommissie van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk.

Inmiddels is zij ook lid geworden van de parlementaire onderzoekscommissie Minnelijke Schikking (kazachgate en afkoopwet), waar zij zich vooral richt op het onderzoek naar de toepassing en totstandkoming van de zogeheten "afkoopwet".

Daarnaast zetelt zij nog als plaatsvervangend lid in de Commissie voor de herziening van de grondwet en de hervorming van de instellingen, evenals van het adviescomité voor de maatschappelijke integratie en tenslotte van de commissie voor handels- en economisch recht. Tot slot is zij ook nog plaatsvervanger in de april 2016 opgerichte bijzondere commissie betreffende de "Panama-papers", waarbij haar aandacht specifiek naar de fiscale fraude zal gaan. 

 

Gedetailleerde informatie over haar werk in de Kamer voor de huidige legislatuur (2014-2019) vindt u hier.

Gedetailleerde informatie over haar werk in de Kamer voor de legislatuur 2010-2014 vindt hier.

 

Nationaal nieuws:

www.n-va.be/nieuws

Recente vragen

Verkrachting in woonzorgcentrum (MV 30002C).

van Sophie De Wit (06141) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B097-8-1438-2022202317154

Aanwervingen federale gerechtelijke politie.

van Sophie De Wit (06141) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B096-12-1484-2021202216991

De wet op de spijtoptantenregeling.

van Sophie De Wit (06141) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B086-8-1134-2021202215037

Drugsgebruiksruimte in Brussel. - Omzendbrief parket.

van Sophie De Wit (06141) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B082-8-1071-2021202214373

Gevangenispopulatie. - Detentieduur.

van Sophie De Wit (06141) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B082-8-1056-2021202214250

Gevangenissen. - Stakingen.

van Sophie De Wit (06141) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B079-8-0997-2021202213694

Het aantal teruggestuurde criminele illegalen.

van Sophie De Wit (06141) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B077-8-0939-2021202213341

De gevangenispopulatie.

van Sophie De Wit (06141) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B077-8-0940-2021202213342

De overbevolking in onze gevangenissen.

van Sophie De Wit (06141) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B073-8-0888-2021202213039

De zichtbare identificatiekaart voor bewakingsagenten.

van Sophie De Wit (06141) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B072-12-0933-2021202212646