De onderwerpen waar Sophie op focust in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Wens je alle onderwerpen te bekijken?

Alle onderwerpen
De parlementaire onderzoekscommissie Seksueel Misbruik heeft belangrijke taken. Zowel om de fouten uit het verleden, maar ook die van vandaag, te benoemen. En om oplossingen aan te reiken om het in de toekomst beter te doen. We mogen niet opnieuw dezelfde fouten maken.