Nieuws over dit onderwerp

294 veroordeelden vervroegd vrij door overbevolking: “Totaal verkeerd signaal”

Tijdens de coronacrisis werd in de gevangenissen een vervroegde invrijheidstelling ingevoerd vanaf zes maanden voor het einde van de gevangenisstraf. Men wilde op die manier de concentratie van …

N-VA wil betere aanpak van kindermishandeling

Kamerleden Valerie Van Peel en Sophie De Wit stellen een resolutie voor in de commissie Justitie om kindermishandeling beter aan te pakken. “Het beleid schiet op verschillende vlakken tekort. Eén op …

Sophie De Wit: “Toenemende overbevolking gevangenissen heeft gevolgen voor strafuitvoering”

Uit de cijfers die Kamerlid Sophie De Wit opvroeg, blijkt dat de overbevolking in onze gevangenissen opnieuw toegenomen is. Vooral de Vlaamse gevangenissen vangen die overbevolking op. Ook opvallend: …