Nieuws over dit onderwerp

Wet-Lejeune opnieuw dubbel zo streng voor recidivisten

Voortaan zullen recidivisten opnieuw pas voorwaardelijk kunnen vrijkomen na twee derde van hun straf. De Kamer keurde een wetsvoorstel voor een verstrenging van de zogenaamde wet-Lejeune van Kamerlid …

N-VA realiseert strengere aanpak familiaal geweld en strafverzwaring terrorisme

De Kamer nam een wetsvoorstel van Kamerlid Sophie De Wit aan met daarin een hele reeks wijzigingen in het strafrecht. Eén daarvan is de verstrenging van het huisverbod bij intrafamiliaal geweld. Ook …

Sophie De Wit: “Volgende minister van Justitie moet zich prioritair met strafuitvoering bezighouden”

“Als Justitie haar geloofwaardigheid wil terugwinnen, moet er een einde komen aan het gevoel van straffeloosheid.” Kamerlid Sophie De Wit vindt dat de volgende minister van Justitie prioriteit moet …