Wet-Lejeune hersteld

“Wij vinden het niet kunnen dat zware misdadigers even snel in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling als iemand die voor een eerste maal veroordeeld wordt. Als je al eerder tegen de lamp liep, verdien je de gunst van voorwaardelijke invrijheidstelling niet zo snel. Met mijn wetsvoorstel herstellen we de wet-Lejeune zoals die al 120 jaar bestond”, aldus Kamerlid Sophie De Wit.

Een straf is een straf

De N-VA wou eigenlijk een verregaandere verstrenging, zodat alle veroordeelden een groter gedeelte van hun straf zouden moeten uitzitten, maar stond alleen met die eis. De Wit stelt dat de verstrenging naar twee derde voor recidivisten voorlopig het hoogst haalbare was, maar dat de N-VA een verdere verstrenging op de onderhandelingstafel zal leggen na de verkiezingen. Een straf hoort tenslotte een straf te zijn.

Onderwerpen