Die voorstellen, de zogenoemde rationaliseringsplannen, voorzien in minder besparingen in het gevangeniswezen en meer investeringen in nieuwe infrastructuur. Volgens De Wit blijkt uit de houding van de Franstalige cipiers dat de Waalse vakbonden hun eigen achterban niet meer in de hand hebben. “Dit is duidelijk een politieke staking. Dat werd ook zo toegegeven door enkele vooraanstaande Franstalige vakbondslui. Daarom moet de minister van Justitie Koen Geens zo snel mogelijk de stakende cipiers opvorderen en verplichten terug aan het werk te gaan.”

Minimale dienstverlening

Door de staking, die al meer dan een maand duurt, leven heel wat gedetineerden in erbarmelijke omstandigheden. “Het stakingsrecht staat niet boven de mensenrechten van de gedetineerden”, stelt De Wit. “Door de aanhoudende staking krijgen sommige gedetineerden geen levensnoodzakelijke medicatie meer. Als het zo doorgaat, vallen er nog doden. Het is bovendien onaanvaardbaar dat de cipiers in tijden van terreurdreiging moeten worden vervangen door eenheden van het leger en de politie.”

De Wit herhaalt haar oproep om de Franstalige cipiers te dwingen het werk terug op te nemen. “Met de wet op de burgerlijke mobilisatie van 1939, dezelfde wet waarmee de Gentse burgemeester Daniël Termont vorig jaar de vuilnismannen opvorderde, kan de minister een einde maken aan de patstelling. Het is immers duidelijk dat de cipiersstaking onze nationale veiligheid in het gedrang brengt.” De Wit pleit terzelfder tijd voor een nieuwe wet op de minimale dienstverlening.

Pluim voor Vlaamse cipiers

De Wit uit ten slotte haar lof over de Vlaamse cipiers. “Zij vinden de rationaliseringsplannen van de minister wel logisch en keuren de destructieve houding van de Waalse cipiers af. Daarvoor verdienen zij erkenning, want ze hebben het niet gemakkelijk nu hun Franstalige collega’s er een zootje van maken”, besluit De Wit.  

Onderwerpen