Sophie De Wit reageert op de brief van de ouders van Julie Van Espen

Door Sophie De Wit op 11 februari 2020, over deze onderwerpen: Justitie
opiniestukIs het discriminerend om voor te stellen om snelrecht toe te passen bij bewezen feiten door asielzoekers?

“Iedereen die van ver of van dichtbij bezig is met justitie, moet zich verantwoordelijk voelen.” Kamerlid Sophie De Wit reageerde in De Afspraak op de brief van de ouders van Julie Van Espen aan justitie en politiek. Ze beklemtoont dat er politiek al stappen zijn gezet, maar dat het werk nog lang niet af is. “Wij roepen onze collega’s over de partijgrenzen heen op om onze voorstellen te steunen en staan open voor de initiatieven van andere partijen. We zijn het aan Julie en haar familie verplicht.” 

“De oproep van de familie is niet in dovemansoren gevallen. Wij zijn allemaal mensen, moeder of vader. Zo’n brief komt hard binnen. We zijn ook wetgever en beseffen dat er dingen zijn die we hadden kunnen of moeten doen.” Kamerlid De Wit beseft dat ook de politieke wereld zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Eerste stappen gezet

Een aantal stappen is intussen al gezet. “Zo is de verjaringstermijn voor seksuele misdrijven gepleegd op minderjarigen afgeschaft en werd het recidivegevaar toegevoegd als criterium om een veroordeelde onmiddellijk aan te houden. Verder ligt momenteel ons wetsvoorstel over de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank ter bespreking in de commissie Justitie. Daarmee willen we dat elke dader van seksueel geweld verplicht wordt opgevolgd en behandeld, ook na strafeinde. Daarnaast pleiten we er al jaren voor om de termijn voor voorwaardelijke invrijheidstelling, de zogenaamde Wet Lejeune, op te trekken zodat een groter gedeelte van de gevangenisstraf wordt uitgevoerd.”

Nood aan een onafhankelijke tuchtprocedure

Maar ook de organisatie van justitie loopt mank, meent De Wit. Fouten worden nauwelijks opgespoord en al helemaal niet bestraft. “Het is volledig terecht dat de familie niet begrijpt dat er geen enkel gevolg is voor de magistraten die fouten gemaakt hebben in dit dossier. Er is dringend nood aan een onafhankelijke tuchtprocedure. Alle actoren binnen justitie moeten gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. Wij roepen onze collega’s in de Kamer op om onze voorstellen te steunen en staan open voor de initiatieven van andere partijen. We zijn het aan Julie en haar familie verplicht.” 

Bekijk Sophie De Wit over de brief in De Afspraak.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is