Onderzoeksrechter Van Linthout zegt in De Standaard dat de strafuitvoering voor seksuele delinquenten nog altijd in gebreke blijft. Dat blijkt ook uit de hoge recidivecijfers bij seksuele misdrijven: zes op de tien daders plegen nieuwe feiten. Uit Nederlands onderzoek blijkt nochtans dat begeleiding en behandeling de recidivecijfers verlagen.

Gespecialiseerde behandeling

Sophie De Wit wil komaf maken met deze situatie. “Wij willen dat bij seksuele misdrijven altijd een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wordt uitgesproken. Dat zou betekenen dat de dader ook na zijn straf wordt opgevolgd door justitie. Het volgen van een gespecialiseerde behandeling kan dan automatisch als voorwaarde gelden voor invrijheidstelling onder toezicht. Bovendien kan de strafuitvoeringsrechtbank in het ergste geval beslissen om de veroordeelde nog langer in de gevangenis te houden, als blijkt dat hij nog steeds een gevaar voor de samenleving is.”

Stok achter de deur

De Wit zal haar voorstel als prioriteit naar voren schuiven in de nieuwe commissie Justitie, die woensdag van start gaat. “Voor ons is het duidelijk dat er geen enkele dader van een seksueel misdrijf zonder de juiste begeleiding en behandeling weer in de maatschappij mag komen. De terbeschikkingstelling is de noodzakelijke stok achter de deur om te voorkomen dat zedendelinquenten verdere slachtoffers maken”, besluit ze.

Onderwerpen