De man die afgelopen maandag zware gewelddaden pleegde tegen vijf politieagenten in Molenbeek werd door de onderzoeksrechter niet naar de gevangenis gestuurd, maar onder elektronisch toezicht geplaatst. “Dit is een totaal verkeerd signaal en onbegrijpelijk voor andere politieagenten en de burger,” stellen Kamerleden Sophie De Wit en Kristien Van Vaerenbergh. “De beelden van de feiten grijpen naar de keel. Als zo’n zware agressie, tegen gezagsdragers bovendien, er nog niet toe leidt de verdachte naar de gevangenis te sturen, wat dan wel?”

Snelrechtprocedure: binnen de zeven dagen voor de rechter met onmiddellijke uitspraak

Voor een effectief lik-op-stuk-beleid is er nood aan een échte snelrechtprocedure, waarbij de dader binnen de zeven dagen voor de rechter wordt geleid en onmiddellijk een uitspraak volgt. Om het heersende gevoel van straffeloosheid tegen te gaan, moet de verdachte in dit soort zaken opgepakt, berecht en gestraft worden zonder enig verlet. N-VA heeft al enige tijd een wetsvoorstel klaar om deze procedure te herstellen.

“Op basis van ons voorstel zou de man in kwestie niet zijn vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Hij zou na zijn arrestatie quasi meteen voor de strafrechter gebracht zijn en binnen maximum 12 dagen zijn straf opgelegd krijgen”, aldus Kristien Van Vaerenbergh.

Holle woorden bij de federale minister van Justitie

Politieagenten vervullen een zeer belangrijke rol in de samenleving. Hen aanvallen en verwonden is absoluut onaanvaardbaar en moet dan ook streng worden bestraft. “De minister van Justitie kan wel stellen dat er voortaan nultolerantie bestaat voor geweld tegen politie, maar als het maanden of jaren duurt eer verdachten veroordeeld worden en nadien nog langer vooraleer de straf effectief wordt uitgevoerd, zijn dit maar holle woorden. Naast het voornemen voor nultolerantie is dus ook een échte snelrechtprocedure cruciaal. Zonder snel en kordaat optreden van justitie zal het gevoel van straffeloosheid niet verdwijnen”, besluit Sophie De Wit.

Onderwerpen