Wet-Lejeune opnieuw dubbel zo streng voor recidivisten

Door Sophie De Wit op 14 maart 2019, over deze onderwerpen: Justitie, Gevangenissen
Sophie De Wit

Voortaan zullen recidivisten pas voorwaardelijk kunnen vrijkomen na twee derde van hun straf. De commissie Justitie van het federaal parlement keurde een wetsvoorstel van Kamerlid Sophie De Wit voor de verstrenging van de wet-Lejeune goed. Door een arrest van het Grondwettelijk Hof konden recidivisten sinds de zomer van 2018 na amper een derde van hun straf al vrij komen. “Wij vinden het niet kunnen dat zware misdadigers even snel in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling als iemand die voor een eerste maal veroordeeld wordt”, aldus Sophie De Wit.

Strenger huisverbod

Daarnaast werd een tweede wetsvoorstel aangenomen met daarin een hele reeks wijzigingen in het strafrecht. Eén daarvan is de verstrenging van het huisverbod bij intrafamiliaal geweld. “Het was tot nog toe niet mogelijk om pakweg een vader die een huisverbod heeft opgelegd gekregen, omdat hij zijn vrouw en/of kinderen sloeg, gerechtelijk aan te houden wanneer hij dat huisverbod negeerde. Dat we dit mogelijk maken is een grote stap vooruit voor de veiligheid van de slachtoffers,” legt De Wit uit.

Tussenniveau terrorisme

Ook inzake terrorisme werd een belangrijke hervorming doorgevoerd. Voor de betrokkenheid bij een terroristische groep komt er een extra mogelijkheid tot zwaardere straffen. Tot vandaag riskeerde je voor deelname aan een terroristische groep 5 tot 10 jaar opsluiting. Voor het leiden van zo’n groepering riskeer je 15 tot 20 jaar. Nu wordt er een tussenniveau gecreëerd. Sophie De Wit legt uit: “Leden van een terroristische groep die effectief beslissingen namen, riskeren voortaan 10 tot 15 jaar opsluiting. De huidige strafmaat was echt onvoldoende.”

Voortvluchtigen opsporen

Het openbaar ministerie zal ook extra slagkracht krijgen om veroordeelde criminele voortvluchtigen, die hun gevangenisstraf ontlopen, op te sporen. “Voortaan zal ook beroep gedaan kunnen worden op bijzondere opsporingsmethoden, zoals observatie, na een voorafgaande controle van de onderzoeksrechter. Vandaag hebben ze die mogelijkheid niet en zitten de diensten vaak met de handen gebonden als ze veroordeelden willen opsporen, maar dat wordt verleden tijd door deze wijziging”, zegt Sophie De Wit.

Sophie De Wit is tevreden dat de oude Zweedse meerderheid erin slaagt belangrijke hervormingen van Justitie binnen het parlement uit te voeren: “Deze noodzakelijke wetswijzigingen inzake strafrecht op de lange baan schuiven zou onverantwoord geweest zijn.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is