Sophie De Wit reageerde in De Ochtend op Radio 1 eerder afwachtend op het ontwerp van het nieuwe strafwetboek dat de minister van Justitie voorstelde. “Het gaat nog maar om een eerste lezing, er moeten nog tal van adviezen worden ingewonnen. En zoals wel vaker bij de regering-De Croo vallen de teksten altijd wel wat anders uit dan haar persberichten.”

Grotendeels door vorige regering voorbereid

De Wit verwijst ook naar de inspanningen die vorige federale regering met de N-VA op dat gebied al deed. “Veel van de zaken die nu in de teksten staan, werden eigenlijk al grotendeels voorbereid door de Zweedse coalitie, zoals strengere straffen voor terrorismemisdrijven en intrafamiliair geweld. Goed dat die zaken nu ook worden meegenomen.”

Voorzichtig met ‘ecocide’

Ook ecocide, misdrijven tegen het milieu, wordt opgenomen in het strafwetboek. Sophie De Wit predikt hier toch om voorzichtigheid. “Wat valt daar allemaal onder? Gaat men bijvoorbeeld de federale overheid kunnen aanklagen omdat die CO2-uitstotende gascentrales bouwt?”

Korte celstraffen moeten mogelijk blijven

Van Quickenborne voorziet ook dat daders van lichte misdrijven niet meer veroordeeld kunnen worden tot een gevangenisstraf. “Ik vind dat een strafrechter over een zo breed mogelijke waaier aan strafmogelijkheden moet beschikken en dat we hem of haar het vertrouwen geven om de gepaste straf uit te spreken, ook op basis van het profiel van die dader. Wat als het om een veelpleger gaat, bijvoorbeeld? We zien nu al dat rechters moedeloos worden van de straffeloosheid, omdat straffen niet uitgevoerd worden. Dat leidt uiteindelijk tot meer misdrijven.” De Wit pleit er dan ook voor om korte celstraffen als optie te behouden.

Wat met terbeschikkingstelling?

Sophie De Wit hoopt ook dat er een verstrenging en verbreding komt van het systeem van terbeschikkingstelling, toch een belangrijk instrument in de opvolging van daders en het beschermen van onze burgers. Dat systeem, dat daders opvolgt na hun strafeinde, is momenteel beperkt tot maximum 15 jaar en een aantal misdrijven. “De N-VA heeft al talloze voorstellen ingediend om het systeem uit te breiden, maar die worden altijd weggestemd. De minister heeft zelf al aangegeven dat hij voorstander was van een verstrenging, zeker na de zaak van de peuter Dean. Hij ging dat regelen in het nieuwe strafwetboek. Hopelijk houdt hij woord.

Onderwerpen