In 2010 was er al een bijzonder commissie in de Kamer rond seksueel misbruik in de Kerk. De onderzoekscommissie gaat nog een stap verder, met meer bevoegdheden. “In de context van toen, met wat we toen wisten, heeft die bijzonder commissie goed werk verricht. Maar er zijn nog heel wat aanbevelingen dode letter gebleven”, aldus Sophie.

Degelijk en grondig rapport

De onderzoekscommissie krijgt heel wat werk op de plank, in een beperkte tijdsspanne. Toch is Sophie De Wit resoluut: “We willen op het einde een degelijk, sereen en grondig rapport voorleggen. Het werk gaat overigens verder na de commissie. Er is bij alle partijen grote eensgezindheid dat we vooral naar de toekomst moeten kijken, zaken in de steigers zetten om dit soort zaken te vermijden en maken dat onze aanbevelingen strikt worden opgevolgd en uitgevoerd.”

Delicaat

De commissie doet ook onderzoek naar het gerechtelijk onderzoek zelf. Een delicate zaak. “Daarom worden we in onze werkzaamheden ook bijgestaan door een magistraat, om ervoor te zorgen dat we het onderzoek zelf niet gaan hinderen”, aldus Sophie.

Al lang op de agenda willen plaatsen

Dat de commissie er nu komt, heeft in de eerste plaats natuurlijk te maken met de onthullingen in het tv-programma ‘Godvergeten’. Toch wijst Sophie erop dat de N-VA het thema al heel lang op de politieke agenda probeert te plaatsen. “Valerie Van Peel heeft daar al meerdere resolutie voor ingediend. Ze zal dan ook deel uitmaken van de commissie.”

Sereniteit cruciaal

“De slachtoffers van misbruik in de Kerk hebben alle baat bij duidelijke antwoorden. Sereniteit is daarbij echt cruciaal. Dat zal ook mijn rol zijn als voorzitter van de commissie”, besluit Sophie.