Huidig voorzitter van parlementaire onderzoekscommissie Seksueel Misbruik

Sophie De Wit raakte in 2009 verkozen in het Vlaams Parlement, maar verhuisde bij de verkiezingen van 2010 naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar is ze met haar anciënniteit nu stilaan de ancien van de N-VA-Kamerfractie. In het parlement focust Sophie zich vooral op de commissie Justitie, met specifieke aandacht voor strafrecht, strafuitvoering, gevangenissen en drugsbeleid.

Sinds dit najaar krijgt Sophie De Wit daar de belangrijke taak bij als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie rond seksueel misbruik. Een intensieve commissie die nog tot eind maart loopt en waarbij de slachtoffers van het seksueel misbruik een centrale plaats krijgen.

Focus op inhoudelijk werk

“Ik ben heel dankbaar dat ik met deze knappe 2e plaats de kans krijg om mijn werk in de Kamer te kunnen verder zetten. Ik ben nooit een tafelspringer geweest of diegene die met ronkende politieke verklaringen de aandacht van de media probeert te zoeken. Ik heb wel altijd gefocust op inhoudelijk parlementair werk. Dossiers tot in de puntjes doorgronden en zaken in beweging proberen krijgen, dát is mijn ding. Politiek werk dat helaas te weinig aandacht krijgt van de buitenwereld, maar voor elke burger eigenlijk veel belangrijker is dan de politieke spelletjes die wél de media domineren. Dat mijn werk achter de schermen wel gewaardeerd wordt, blijkt uit de vroegere lijsten van de vakpers die me steeds bij de betere parlementairen rekenden. Deze 2e plaats is nu voor mij alvast ook een duidelijke blijk van waardering door mijn partij”, zegt Sophie De Wit.

Slachtoffers centraal stellen in het parlement

En in het parlement ligt nog altijd heel wat werk op de plank voor Sophie. “Onze parlementaire onderzoekscommissie rond seksueel misbruik zal eind maart haar aanbevelingen moeten neerleggen. Maar al die aanbevelingen ook omzetten in beleid en wetgeving zal pas door het volgende parlement kunnen gebeuren. Daar wil ik me heel hard voor inzetten, want we mogen alle slachtoffers niet in de kou laten staan.

Mijn collega Valerie Van Peel heeft zich altijd gesmeten voor de slachtoffers, maar stopt nu helaas met haar parlementair mandaat. Ik wil haar erfenis niet verloren laten gaan en volgende legislatuur volledig de focus leggen op betere rechten voor slachtoffers.

Daarnaast zijn we er ook nog lang niet met onze Belgische Justitie. De strafuitvoering is nog altijd ondermaats, de gevangenissen zitten overvol en de drugsproblematiek tiert welig. Ook op die problemen wil ik me graag de volgende legislatuur verder focussen.”

Druk verkiezingsjaar

2024 wordt voor Sophie De Wit een druk verkiezingsjaar. In het voorjaar met de nationale campagne, waarbij Sophie dus op de 2e plaats op de Kamerlijst wordt uitgespeeld en één van de kopstukken wordt. In het najaar zal ze als lijsttrekker voor N-VA Aartselaar haar burgemeestersjerp verdedigen. “De combinatie van de Wetstraat en dorpsstraat heb ik altijd belangrijk gevonden. Het ene versterkt het andere. Het directe contact met de burger geeft me de mogelijkheid de complexiteit van de Wetstraat uit te leggen, maar zorgt er ook voor dat ik wat midden de mensen leeft ook kan meenemen naar de Wetstraat, die immers geen ivoren toren mag zijn. Ik ben bovendien zowel in Brussel als in Aartselaar goed omringd, wat de combinatie ook haalbaar en efficiënt maakt. In het eindrapport van alle parlementairen in 2019 schreven ze over mij dat ik een schoolvoorbeeld was van hoe de combinatie burgemeester-Kamerlid toch mogelijk was, zonder dat er één aan aandacht of kwaliteit moest inboeten. Een mooi compliment, maar voor mij tegelijk ook een belangrijke maatstaf waarvoor ik me elke dag ten volle zal blijven inzetten”, besluit Sophie De Wit.