Veroordeelden en niet veroordeelden

Vandaag worden slachtoffers enkel geïnformeerd over een penitentiair verlof of een definitieve vrijlating wanneer de dader al veroordeeld werd. Dat is niet het geval tijdens een vooronderzoek. Dat betekent dat een verdachte kan vrijgelaten worden uit voorlopige hechtenis zonder dat het slachtoffer daarvan op de hoogte is. Kamerlid De Wit vindt dat men dat onderscheid niet moet maken. “Als je slachtoffer werd van bedreigingen en geweld, dan wil je toch weten wanneer de verdachte van die feiten weer vrijgelaten wordt? Dat is belangrijk voor de gemoedsrust en de veiligheid van slachtoffers.”

Geen willekeur meer

Ook de Europese slachtofferrichtlijn bepaalt dat slachtoffers recht hebben op die informatie. Maar die richtlijn werd nog niet omgezet in nationale wetgeving. “Met als gevolg dat enkele gerechtelijke arrondissementen die informatieplicht hanteren, en andere niet. Slachtoffers zijn daardoor afhankelijk van de bereidwilligheid van de politie of de justitiehuizen om hen te informeren. Dat is niet de bedoeling ”, zegt De Wit.

Zware feiten met grote impact

Het toepassingsgebied van dit informatierecht is beperkt tot strafbare feiten die een aantasting of bedreiging van de fysieke en/of psychische integriteit betreffen. “Wanneer het gaat over zware feiten die een enorme impact hebben op het slachtoffer, primeert het recht op informatie op het risico van schadeberokkening bij de verdachte.”

Onderwerpen