Dataretentie: “Van Quickenborne gooit onze privacy te grabbel”

Door Sophie De Wit, Michael Freilich op 1 juni 2022, over deze onderwerpen: Privacy, Veiligheid
telefoon

De commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale agenda besprak opnieuw de controversiële dataretentie-wetgeving. Die zou operatoren verplichten om gegevens van hun klanten preventief bij te houden. De nieuwe versie van de wet doet opnieuw stof opwaaien. “Ze is nog strenger, nog verregaander en nog dwingender. Wie dacht dat het recht op privacy onverzettelijk overeind zou blijven in een regering met liberalen, dacht verkeerd”, reageren Kamerleden Sophie De Wit en Michael Freilich.

Big Brother in het kwadraat

Het wetsontwerp voert, via een omweg, opnieuw een ongedifferentieerde en algemene bewaring van telefoongegevens in. Dat mag niet, en werd in het verleden door de rechtbank reeds tweemaal vernietigd. De overheid wil daarnaast ook toegang kunnen krijgen tot alle data over uw digitale communicatie waaronder uw surfgeschiedenis, de mails die u verstuurt, appjes die u verzendt en chatgesprekken die u hebt gevoerd, en dat zelfs via private netwerken die losstaan van het internet. “Dit is Big Brother in het kwadraat. De regering-De Croo gooit met deze wet onze privacy compleet te grabbel”, reageert Freilich bezorgd.

Bovendien krijgen niet alleen politiediensten en gerecht toegang tot die massaal bewaarde gegevens maar ook een resem administraties waaronder de fiscus.

Evenwicht tussen veiligheid en privacy zoek

“Uiteraard vinden wij ook dat justitie data moeten kunnen gebruiken om zware criminelen te vatten of om een vermist kind te kunnen zoeken. Daarom was een reparatiewet met de nodige waarborgen ook dringend nodig”, zegt De Wit, ” Maar dit ontwerp gaat veel verder. Waarom wil deze regering al die andere overheidsdiensten, vaak zelfs zonder enige link met de bescherming van onze veiligheid, ook toegang geven en krijgen zij daarvoor bovendien niet dezelfde strenge voorwaarden als justitie opgelegd? Die balans tussen veiligheid en privacy moeten we nochtans streng blijven bewaken. Dat evenwicht is hier ver zoek.”

Vragen over betaalbaarheid

De Gegevensbeschermingsautoriteit en privacy-experts bevestigden die zorgen. Daarenboven stellen de betrokken sectoren zich ook de vraag bij de implementatie van de wet en de kostprijs. Het is niet duidelijk of deze wetgeving wel uitvoerbaar is in de praktijk. Dan rijst er nog de vraag naar de betaalbaarheid en wie voor de extra kosten zal moeten opdraaien.

Onmogelijk goedkeuren

“Zoals de wet nu voorligt, kunnen wij die onmogelijk goedkeuren”, besluit Freilich. “Een nieuwe vernietiging door het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie zijn in dit geval meer dan waarschijnlijk.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is