Sophie De Wit: “Dit had toch echt niet meer mogen gebeuren na alles wat we de voorbije jaren te weten gekomen zijn over misbruik in de kerk.” Dat het over een administratieve fout zou gaan, is voor De Wit geen excuus: “Na alles wat er gebeurde, zou je toch denken dat men elke lijst toch twee of drie keer nakijkt. Dat dit niet gebeurd is, toont nog maar eens aan dat de geesten nog altijd niet genoeg gerijpt zijn.”

Elektronisch register

De onderzoekscommissie formuleerde met aanbeveling 74 een aanbeveling om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden. De Wit: “Met deze aanbeveling willen we de Bisschoppenconferentie aansporen om zoals in Frankrijk een elektronisch register te verplichten voor alle bisschoppen, priesters, diakens en pastorale medewerkers. Zo’n register kan dergelijke fouten in de toekomst voorkomen, maar het blijft teleurstellend dat dat blijkbaar nodig is.”