Voor N-VA Aartselaar-voorzitter Bart De Hertogh is de keuze voor Sophie logisch. “Sophie werd door het bestuur unaniem voorgesteld als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. De leden van N-VA Aartselaar keurden dat unaniem goed. Sophie haalde met 1589 voorkeurstemmen in 2012 en liefst 2537 stemmen in 2018 al twee gemeenteraadsverkiezingen op rij het beste resultaat van alle Aartselaarse politici. Onder haar leiding behaalde N-VA vorige keer zelfs een absolute meerderheid met 13 van de 23 gemeenteraadszetels. Al twee legislaturen leidt Sophie als burgemeester met succes onze gemeente. We hebben een uitstekend team van sterke en gemotiveerde schepenen, gemeenteraadsleden, provincieraadsleden en bestuursleden. Daarnaast heeft Sophie als Kamerlid ook haar netwerk in Brussel, wat onze gemeente alleen maar ten goede kan komen.”

Verder werken aan een aangenaam Aartselaar!

In een krachtige en emotionele speech bedankte Sophie De Wit haar team voor al het vertrouwen. “Met de bouw van een nieuw zwembad en een nieuwe kleuterschool zijn er twee grote en moeilijke dossiers gerealiseerd. Talrijke wegen, fietspaden en voetpaden zijn heraangelegd. De veiligheid is verhoogd. We hebben Aartselaar doorheen de moeilijke coronajaren geleid. En dat alles met een financieel gezonde gemeente: lage belastingen én een lage schuldgraad. Kortom: Aartselaar is goed bestuurd en daar plukt elke inwoner de vruchten van.”

Maar daar houdt het natuurlijk niet op, want er ligt nog heel wat werk op de plank de komende jaren. “Om onze lokale handelaars na de zware coronatijd niet nog extra te belasten, hebben we de grote heraanleg van Kapellestraat en Laar uitgesteld. Maar dat komt er nu wel aan. Ook onze gemeentelijke basisscholen en kinderopvang zijn aan vernieuwing toe. Na alle renovaties op het sportcentrum is het nu de beurt aan het cultureel centrum, de bibliotheek en jeugdontmoetingscentrum De Leonaar. Stuk voor stuk dossiers waar we nu al de eerste stappen in hebben gezet, maar die we ook graag willen afronden.”

“We hopen dan ook terug het vertrouwen te krijgen van de Aartselarenaar om verder te werken. We hebben een fantastische N-VA-ploeg met veel competenties en heel wat bestuurservaring. Ik wil hen allemaal ontzettend bedanken, want zonder hen hadden we nooit zo ver gestaan”, zegt een fiere Sophie De Wit.

Voor een Aartselaar in vorm

Het bestuur van N-VA Aartselaar bereidt nu verder de gemeenteraadsverkiezingen voor. “Het huidige beleid wordt geëvalueerd en we maken een toekomstproject voor 2025-2030. Daarnaast werkt de N-VA aan een straffe lijst met 23 topkandidaten voor Aartselaar. Onze lijst en ons toekomstproject leggen we dan voor aan onze leden in juni 2024”, vult voorzitter Bart De Hertogh aan.

Eerst nog nationale verkiezingen

2024 wordt echter een dubbel verkiezingsjaar, want in juni zijn er eerst nog federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Daar hoopt Sophie De Wit haar mandaat in de Kamer te kunnen verder zetten. “De combinatie van de dorpsstraat en de Wetstraat is verreikend. Bezorgdheden van burgers kunnen rechtstreeks in Brussel worden overgemaakt, terwijl het netwerk in Brussel een meerwaarde is om bovenlokale dossiers in onze regio in beweging te krijgen. Een vertegenwoordiger in Brussel is voor elke inwoner dus zeker een troef. Ik zal in juni dan ook opnieuw de Aartselaarse kandidaat zijn op de nationale N-VA-lijsten. Om mijn definitieve plaats op de lijst daar te kennen, is het echter nog even wachten op de partijraad van 9 december”, besluit Sophie De Wit.