Het verwaarloosbare aantal overgedragen goederen is volgens de bevoegde minister te wijten aan verschillende factoren. Zo zijn er de wettelijke restricties die het aantal vermogensbestanddelen strikt beperken. Daarnaast is steeds de toelating van de onderzoeksrechter nodig. Geens wil de nieuwe directeur van het COIV daarom opdragen om “het proces opnieuw ter hand te nemen”.

Overdracht eenvoudiger maken

De Wit wil daar niet op wachten en bereidt zelf alvast een wetsvoorstel voor om de verbeurdverklaarde goederen makkelijker naar de politie over te dragen. “Maar ik wil ook een wettelijk kader creëren om in beslag genomen goederen tijdelijk in gebruik te geven”, zegt zij. “Stel bijvoorbeeld dat we die goederen tijdelijk kunnen laten gebruiken door het lokale OCMW: dat zou beslist een meerwaarde betekenen.”

Onderwerpen