Terechtwijzingen en inhouding loon voor aanvallers kabinet Justitie

Door Sophie De Wit op 22 november 2017, over deze onderwerpen: Justitie

Na de vernielingen aan het kabinet van Justitie tijdens de betoging van de cipiers op 17 juni 2016 werden vijf medewerkers van de FOD Justitie geïdentificeerd.

Van de vier statutaire personeelsleden kregen twee een terechtwijzing en twee een inhouding van respectievelijk 10% en 15% van hun wedde als tuchtstraf. Dat antwoordde minister van Justitie Koen Geens vandaag op vragen van Egbert Lachaert (Open Vld) en Sophie De Wit (N-VA), die deze sancties wel erg licht vonden. Geens verklaarde dat het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen meegewerkt heeft aan de identificatie van de mensen die vernielingen aanbrachten in het kabinet. Er werd gekozen voor een bemiddeling in strafzaken onder leiding van het Brussels parket met medewerking van het Justitiehuis. Als de procedure zou mislukken, onder meer bij wanbetaling van deschadevergoeding, zal de zaak alsnog voor decorrectionele rechtbank gebracht worden, verduidelijkte de minister.

Vier van de vijf geïdentificeerde mensen waren statutaire personeelsleden die door het directiecomité van de FOD Justitie gesanctioneerd werden. Twee kregen een terechtwijzing en twee een inhouding van respectievelijk 10% en 15% van hun wedde als tuchtstraf. Twee mensen gingen in beroep: één personeelslid dat een terechtwijzing kreeg en het personeelslid met een inhouding van 10%. Die procedure loopt nog. De vijfde betrokkene was contractueel en werd overgeplaatst.

Volgens Egbert Lachaert zijn de vijf er “erg goed van afgekomen”. Indien dit in de privésector gebeurd zou zijn, volgde een ontslag om dwingende redenen dat voor de arbeidsrechtbank zou standhouden, stelde de Open Vld’er. SophieDe Wit vond de sancties “als signaal erg weinig”. Ze vond dat men heel vergevingsgezind geweest is.

bron: Belga

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is