Nieuw zwembad stap dichterbij

Door Sophie De Wit op 28 februari 2018, over deze onderwerpen: Aartselaar

Het dossier rond het intergemeentelijk zwembad van Aartselaar, Niel en Hemiksem komt stilaan op kruissnelheid. In opdracht van de drie gemeentes gaat de intercommunale IGEAN alvast op zoek naar een projectontwikkelaar. Als alles volgens plan verloopt, zou de bouw in 2020 kunnen aanvangen.

De bouw van het intergemeentelijke zwembad in Aartselaar is zopas weer een stap dichterbij gekomen. De drie betrokken gemeentes - Hemiksem, Niel en Aartselaar zelf - hebben IGEAN de opdracht gegeven om de projectregie in handen te nemen en op zoek te gaan naar een projectontwikkelaar die het zwembad moet ontwerpen, bouwen en eventueel ook onderhouden. De gemeentes hebben daarbij wel een fors eisenpakket samengesteld. "Het zwembad is bedoeld voor schoolzwemmen, zwemlessen en activiteiten van de sportclubs", zegt Sofie Sterckx van IGEAN.

Babypool

"We gaan uit van een wedstrijdbad

van 25 op 15 meter, een doelgroepenbad van 15 op 10 meter en een babypool met kleinere recreatietoestellen. Verder moeten er minstens vier groepskleedkamers, 32 individuele kleedkamers, vier familiecabines en één kleedkamer voor invaliden worden voorzien."

De drie gemeentes mikken op een bouwkost van 8 miljoen euro. Vanuit de Vlaamse overheid wordt jaarlijks wel een flinke subsidiepot voorzien voor de bouw van bovenlokale sportinfrastructuur. Vlaanderen zou maximaal dertig procent van het investeringsbedrag kunnen subsidiëren, met een plafond van 1,25 miljoen euro.

De denkpiste met een publiek-private samenwerking (PPS) is intussen definitief verlaten. De drie gemeentes houden zelf de touwtjes van de uitbating in handen.

Doelgroepen centraal

"Een private partner zou meer de focus leggen op het recreatieve aspect, terwijl wij ons vooral willen concentreren op onze doelgroepen", zegt schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA). "Bovendien kunnen we het bedrag dat een private partner zou inbrengen heel snel recupereren als we zelf deuitbating doen."

Eerst dialoog

IGEAN hoopt tegen midden 2018 een selectie van kandidaat-ontwikkelaars te kunnen maken. "We werken daarbij met de concurrentiegerichte dialoog", zegt Sofie Sterckx. "Elke belangstellende

ondernemer mag dus een aanvraag tot deelname indienen. In het najaar volgt er een dialoog tussen de aanbesteder en de kandidaten. Enkel dekandidaten van wie de voorgestelde oplossingen weerhouden worden, worden uitgenodigd om een offerte in te sturen."

Wat met speeltuin?

Als alles volgens plan verloopt, kan midden 2019 de opdracht gegund worden en begin 2020 met de bouw gestart worden. Zoals bekend komt het nieuwe bad op de site van het huidige zwembad in Aartselaar, op de plaats waar nu de speeltuin staat. In het beste geval kan in het midden van 2021 het nieuwe zwembad zijn deuren opendoen. Het huidige zwembad van Aartselaar blijft in gebruik tot het nieuwe volledig klaar is. Voor deverhuis van de speeltuin wordt intussen al volop een mogelijke oplossing gezocht. "We hopen daarvoor de weide te kunnen verwerven naast het jeugdhuis De Leonaar", zegt burgemeester Sophie De Wit. "Dat dossier zit momenteel in depijplijn. Als we de speeltuin daar kunnen inrichten, zouden de kinderen een speelplaats vinden die - in tegenstelling tot de huidige speeltuin - niet wordt doorkruist door asfalt."

BEN CONAERTS ■

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is