N-VA wil lijkschennis strafbaar maken

Door Sophie De Wit op 28 december 2017, over deze onderwerpen: Justitie, N-VA

N-VA wil dat lijkschennis altijd bestraft wordt. De huidige wet beschermt enkel de nagedachtenis van iemand, en niet zijn levenloze lichaam.

Kamerleden Koenraad De Groote en Sophie DeWit (beiden N-VA) dienen een wetsvoorstel in om niet alleen grafschennis, maar ook lijkschennis voortaan zeer duidelijk strafbaar te maken. "In 1998 werd er nog een persoon vrijgesproken na lijkschending van tientallen kinderlijkjes, en dat omdat zoiets volgens de huidige wetgeving simpelweg niet strafbaar is", aldus De Groote.

Hoe het kan dat zoiets juridisch niet als een misdrijf wordt gezien? Omdat de wet, die sinds 1867 niet meer werd aangepast, onduidelijk is. De wet spreekt over straffen voor grafschennis, maar legt niet uit wat grafschennis is en wat niet. De huidige interpretatie is dat er pas sprake is van grafschennis als iemand "een materiële daad toebrengt aan het graf van een overledene, die denagedachtenis van de overledene objectief gezien schaadt". De nagedachtenis wordt dus wel beschermd, het lijk zelf niet. Een onderzoeker van de KU Leuven deed vorige week een oproep in De

Standaard om daar iets aan te doen, en krijgt nu gehoor.

N-VA wil alle "inbreuken op de integriteit van een lijk" strafbaar stellen. "Het kan daarbij gaan over foto's nemen, filmen en het fysiek schenden of verminken van een stoffelijk overschot", legt DeGroote uit.

De wetsaanpassing beschermt ook lijken die nog niet zijn opgebaard. Zo kun je vandaag niet spreken van grafschennis als een necrofiel zich in het mortuarium vergrijpt aan een lijk dat daar is voor autopsie. Ook een ambulancier die in zijn ziekenwagen een foto neemt van een overleden persoon pleegt vandaag geen grafschennis. Met deze wijziging is dat wel het geval.

(ARA) ■

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is