Investering in sportkantine voer voor discussie

Door Sophie De Wit op 21 december 2017, over deze onderwerpen: Aartselaar

De gemeenteraad keurde het budget voor 2018 goed. De oppositie had opnieuw kritiek op de grote uitgave voor de sportkantine en hekelt het uitstellen of afvoeren van geplande investeringen.

Omdat schepen van Financiën Eddy Vermoesen (N-VA) zich door ziekte liet verontschuldigen, gaf burgemeester Sophie De Wit (N-VA) tekst en uitleg bij de bespreking van het budget voor 2018 en de meerjarenplanning tot 2020.

“Alle geplande projecten draaien momenteel op volle toeren”, zegt de burgemeester. “Het voorbije jaar investeerden we voor 2,7 miljoen euro wat deteller voor deze legislatuur op 11 miljoen brengt. Toch gaan we omzichtig te werk en in demeerjarenplanning kun je zien dat de volgende bestuursploeg nog een reserve van 307.000 euro zal vinden.”

Vangen

Meerderheidspartijen Open Vld en NAP waren kritisch. “Mensen die niet dag in dag uit met

cijfers bezig zijn, kun je hiermee vangen, maar ons niet”, stak Glenn Anné (Open VLD) van wal. “Vergeet niet dat we een lening van 2 miljoen moeten opnemen om de cijfers op jaarbasis positief te krijgen. Uiteindelijk moet dit wel terugbetaald worden.”

Kris Wils (NAP) vond de uitleg van deburgemeester een eerste aanzet naar deverkiezingen van 14 oktober. “Onze kassa staat er lang niet zo goed voor als je wil laten uitschijnen. Je vergeet dat er nog een hele schuif rekeningen op ons te liggen wachten en dat nadat jullie aan het begin van deze bestuursperiode verschillende belastingen verhoogden of invoerden.”

Als voorbeeld haalde de oppositie opnieuw de, volgens haar veel te dure, investering van desportkantine aan. Tegelijk wees ze op geplande wegenwerken die worden uitgesteld of zelfs afgevoerd.

Belangrijkste investeringen

In de begroting staan als belangrijkste investeringen het rioleringsproject Kleistraat-Oever (898.000 euro), de aankoop van een nieuwe veegwagen (225.000 euro), een nieuwe verwarmingsinstallatie voor het cultureel centrum (100.000 euro), twee tennis all-weatherterreinen: (100.000 euro) en nieuwe zonwering voor deramen van Cade (50.000 euro).

De begroting werd door de meerderheid goedgekeurd. (jw)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is