Gemeente wil park in wijk Buerstede veilig stellen

Door Sophie De Wit op 9 maart 2018

De gemeente heeft de intercommunale IGEAN de opdracht gegeven om de woning aan Buerstedelei 35 aan te kopen, samen met de naastliggende percelen. Bedoeling is om de bestaande vijver te behouden en de percelen te verkavelen voor een gemeentelijk woonproject.

De gronden aan Buerstedelei 35 waren jarenlang de eigendom van wijlen Wilfried Danschutter, deoprichter van de bekende chocoladefabriek Arosa en voormalig voorzitter van de plaatselijke petanqueclub. De privéwoning wordt omgeven door een prachtig park met een vijver, dat een groen rustpunt vorm voor de dichtbevolkte wijk Buerstede. De gemeente wil koste wat kost vermijden dat een projectontwikkelaar er zijn slag kan slaan en heeft IGEAN dan ook de opdracht gegeven om de gronden te verwerven.

Vijver

"Het is onze bedoeling om de bestaande vijver te behouden en er een publieke functie

te creëren voor de wijk Buerstede", zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). "Denaastliggende percelen willen we verkavelen voor een kleinschalig gemeentelijk woonproject. Om hoeveel woningen het zal gaan is nu nog niet te zeggen. Er liggen verschillende mogelijke scenario's op tafel. Er zal pas een definitief plan kunnen worden opgemaakt als IGEAN het terrein heeft opgemeten. Maar van de Vlaamse Bouwmeester moeten we sowieso per 25 hectare zes wooneenheden voorzien."

De burgemeester hecht vooral belang aan het behoud van het groen en het water. "Dit terrein heeft een heel waardevol karakter voor de wijk. Het zou jammer zijn als een projectontwikkelaar de vijver zou dichten om heel het terrein vol te bouwen, zodat we hier zouden opgescheept zitten met een zoveelste woonverkaveling. Devoormalige bewoner is bovendien iemand die veel heeft gedaan voor onze gemeente, dus lijkt het me mooi dat we nu ook een deel van het gebied zouden kunnen teruggeven aan Aartselaar." 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is