Delpérée mag onderzoekscommissie voorzitten onder toezicht

Door Sophie De Wit op 8 december 2016, over deze onderwerpen: N-VA

Francis Delpérée mag de parlementaire onderzoekscommissie naar de affaire-Chodiev voorzitten. Het ziet er echter naar uit dat hij nauwlettend in het oog zal worden gehouden, om geen schijn van partijdigheid te creëren. Bovendien kondigde Delpérée zelf aan dat hij zich indien nodig zal laten vervangen, of zelfs bepaalde beraadslagingen niet zal bijwonen.

Het had de voorbije dagen heel wat voeten in de aarde alvorens Delpérée (cdH) tot voorzitter kon worden aangeduid van de onderzoekscommissie. Die moet zich onder meer buigen over de manier waarop de wet op de verruimde minnelijke schikking - de afkoopwet - tot stand is gekomen.

Hij was als toenmalig senator een van de ondertekenaars van de reparatiewet die na de goedkeuring van de afkoopwet moest worden gestemd. Bovendien werd hij gedecoreerd door de Orde van Malta. Via die organisatie zou een aantal spilfiguren in het dossier met mekaar in contact zijn gebracht.

N-VA ondernam tijdens de installatievergadering donderdagmiddag nog een ultieme poging om de oppositie een consensuskandidaat naar voren te laten schuiven. "We geloven dat elke schijn van partijdigheid nefast is en conclusies en aanbevelingen kan besmetten", sprak Sophie De Wit. Een schijn van partijdigheid in hoofde van de voorzitter zou als een "zware schaduw" boven de commissie kunnen blijven hangen, luidde het.

Vincent Van Quickenborne (Open Cld) benadrukte dat het Bureau van de onderzoekscommissie een belangrijke rol toebedeeld krijgt. "Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal ervoor te zorgen dat alles correct verloopt", stelde Sonja Becq (CD&V). "De waarheid is mij beste vriend", verzekerde Delpérée de commissieleden, nadat hijde voorizttersstoel had ingenomen. "In die geest zal ik deze commissie voorzitten".

David Clarnival (MR) wilde van Delpérée weten hoe hij die onpartigheid concreet zal garanderen. Die antwoordde dat hij naar alle waarschijnlijkheid zelf zal moeten getuigen voor de commissie en zich dus zal laten vervangen. Indien het bij discussies, bijvoorbeeld over de Orde van Malta, beter is dat hij niet deelneemt, zal Delpérée die ook niet bijwonen, gaf de cdH'er aan.

Naast de voozitter duidde de onderzoekscommissie ook haar ondervooriztters aan. Dat worden Sophie De Wit (N-VA), Dirk Van der Maelen (spa.a) en Georges Gilkinet (Ecolo). Eric Massin (PS), David Clarinval (MR), Sonja Becq (CD&V) en Vincent van Quickenborne (Open Vld) zijn aangeduid als verslaggevers. Het is nu afwachten wanneer de commissie uit de stratblokken schiet. Haar mandaat duurt drie maanden, maar die periode is verlengbaar. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is