Altijd cipiers op post

Door Sophie De Wit op 9 mei 2016, over deze onderwerpen: Justitie, N-VA

Het geduld met de stakende cipiers raakt op. In de Kamer voert N-VA de druk op met een nieuw wetsvoorstel dat minimale dienstverlening oplegt in de gevangenissen. Intussen stuurt de regering het leger naar de gevangenissen in Brussel en Wallonië om daar de ‘humanitaire druk’ te verlichten.

De inzet van het leger komt er nadat het personeel in de gevangenissen van Brussel en Wallonië dit weekend het sociaal akkoord tussen minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en de vakbonden verworpen heeft. Ze gaan door met hun staking, die al aan de situatie wordt precair omdat nu ook de politiebonden drei- gen met staking, vanwege de werkdruk op de agenten.

De militairen - voorlopig zes pelotons van dertig man- schappen - zullen de politie niet vervangen, maar moeten de druk verlichten waar de dienstverlening nu in het gedrang is. De beslissing wordt bij de bonden op scepsis ont- haald. “Zes pelotons van dertig militairen, dat is wel heel wei- nig”, zegt Michel Jacobs, fede- raal secretaris van de socialis- tische overheidsvakbond CGSP.

Jacobs zegt niet te kunnen inschatten wat de komst van de militairen bij de cipiers teweeg gaat brengen. De oproep van de vakbonden om aan stakingspiketten minstens mensen van het Rode Kruis en de civiele bescherming door te laten, vond niet overal gehoor. “Als de cipiers de soldaten niet willen doorlaten, dan moeten ze er de politie maar bijhalen.”

Geen extra budget

De inbreng van het leger moet minister Geens wat ademruimte geven om alsnog te proberen een akkoord te bereiken met de bonden en hun woedende basis. Geens bracht gisteren de kwestie zelf met spoed op tafel van het kernkabinet, omdat hij meent dat hij het conflict “niet alleen” kan oplossen. De budgettaire ruimte die hij van de regering gekregen heeft, is “opgebruikt”. Extra geld lijkt er voorlopig evenwel niet in te zitten.

Tegelijk wordt ook vanuit het parlement de druk opgevoerd. Meerderheidspartij N-VA dient in de Kamer een wetsvoorstel in over gegarandeerde dienstverle- ning in de gevangenissen. Kamerlid Sophie Dewit maakt de vergelijking met de politie. “Een overheid moet de openbare orde kunnen garanderen. Cipiers zullen kunnen blijven staken, maar de minister moet bepalen welke basisdienstverlening door hen gegaran- deerd moet worden.”

Uit cijfers die Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) blijkt dat in de periode 2010-2014 de politie is ingezet op 101 stakingsdagen, enkel in de Brusselse gevange- nissen. Dat heeft de politie naar schatting 794.000 euro gekost. De roep om minimale dienstverlening bij cipiers wordt ruim gedeeld in de Kamer. Open Vld overweegt eveneens een eigen voorstel, maar wacht het sociaal overleg af. Zelfs bij de oppositie is er principiële steun voor gegaran- deerde dienstverlening. Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) vergelijkt het met de situatie in ziekenhuizen en rustoorden. “Ook daar heeft het personeel stakingsrecht, maar is er gegarandeerde dienstverlening voor de betrokkenen die zichzelf niet kunnen helpen. Dat geldt voor zieken en bejaarden, maar ook voor gedetineerden.” CD&V wijst erop dat ook in het regeerakkoord voorzien is dat er gegarandeerde dienstverlening bij het gevangeniswezen komt. Ook daarover onderhandelt minister Geens momenteel met de vakbonden. Vandaag zou nieuw overleg met een sociaal bemiddelaar volgen. De politieke reactie zal niet van aard zijn dat ze de gesprekken zal vergemakkelijken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is